NiN Landskapstype

Feltnavn Verdi/beskrivelse
Forklaring til gradienter

Dal- og fjordnedskjæring: Gradienten brukes i fjordlandskap og dallandskap og beskriver hvor dypt fjorden/dalen skjærer seg ned i omkringliggende landformer.
Relieff: Gradienten brukes i ås- og fjellandskap for å beskrive grov-skala terrengform.
Tindelandskapspreg: Gradienten brukes i fjellområder og angir om landskapet har preg av tindelandskap med store høydeforskjeller over små avstander (alpine landformer).
Brepreg: Gradienten brukes i dallandskap og i fjellandskap og angir om landskapet er dominert av isbre eller ikke.
Skjærgårdspreg: Gradienten brukes i kystlandskapet og beskriver om landskapet hører til fastland, store øyer, en øygruppe eller er dominert av holmer og skjær eller er et havområde uten kystlinje eller øyer.
Borealt/Alpint: Gradienten angir om landskapet er over eller under tregrensen eller i skoggrenseland.
Innsjøpreg: Gradienten angir i hvor stor grad landskapet er dominert av innsjøer.
Myrpreg: Gradienten angir i hvor stor grad landskapet er dominert av myrer.
Omfang av infrastruktur (bebyggelsesgrad). Gradienten angir i hvor stor grad landskapet er dominert av bebyggelse, tekniske anlegg og annen infrastruktur.
Jordbrukspreg: Gradienten angir i hvor stor grad landskapet er dominert av jordbruk, gjennom andel dyrket mark.